2010-06-11

Ställa in Mediaservern

Det finns flera inställningar som vi inte visar här. Nedan visas vilken trädstruktur vi har valt för musik i butiken. man kan tex välja Artist/Album och då får du i nästa steg upp olika bokstavsmappar ABC, DEF osv (dvs 3 bokstäver i varj mapp) Sedan ser man artisterna i nästa nivå, följt av Album och låtar. Men vi har även lagt in funktionen att man kan starta med att söka på genre eller årtal.