Radio på DS via radiotime.com

  • 1. Om du vill använda Tonlägets snabbvalslista behöver du inget eget konto. Men om du vill skappa din egen lista: Gå till radiotime.com och skaffa ett användarkonto, kostar inget. Du kan sedan söka på Sverige och lägga till dina stationer enl markeringen nedan:
  • 2. Starta och uppgradera Linn Konfig programmet, uppgradera DS.en till Cara 6 eller högre, skriv sedan in ditt eget radiotime konto - istället för "tonlaget" enl markeringen. Men välj "tonlaget" för att få Tonlägets snabbvalslista, dvs precis som enligt bilden.
  • 3. Ladda hem och installera nyaste stabila Kinsky desktop från Linn OSS sidan. Klicka enl markeringen nedan för att kunna välja radio.
  • 4. Klicka på radiosymbolen
  • 5. Du får (ev med viss fördröjning första gången) fram radiostationerna. dubbelklicka på önskad station!

    Du kan även trycka t.ex 0 + 2 på fjärren för att få det 2:a snabbvalet.