Radio på DS via tunein

Bilderna nedan är gamla men visar ändå principen.
  • 1. Om du vill använda Tonlägets snabbvalslista behöver du inget eget konto. Men om du vill skappa din egen lista: Gå till tunein.com och skaffa ett användarkonto, kostar inget. Du kan sedan söka på Sverige och lägga till dina stationer som favoriter.
  • 2. Starta och uppgradera Linn Konfig programmet, uppgradera DS.en till Cara 6 eller högre, skriv sedan in ditt eget tunein konto - istället för "tonlaget" eller linns konton enl markeringen. Men välj "tonlaget" för att få Tonlägets snabbvalslista, dvs precis som enligt bilden.